logorucola04

Ledenvergadering 29 oktober 2015

LET OP: ZAAL SLUIT OM 20.00 UUR!
DAARNA GEEN TOEGANG MEER!

Route naar Ons Genot, 2e Polderweg 5 - 3565 MD Utrecht

19:45 Zaal open

20:00 Algemene Ledenvergadering

1 Opening

2 Mededelingen

3 Verslag Algemene Ledenvergadering 11 juni 2015 (download pdf)

4 Begroting 2016 (download pdf)
    
5 PAUZE

6 Noordelijke Ringweg Utrecht (NRU)
    
7 Aanleg Water

8 Natuurlijk Tuinieren Commissie

 

22.00 Einde

Volgende ALV: donderdag 26 mei 2016 om 20:00 uur (onder voorbehoud)

Ledenvergadering 11 juni 2015

Route naar Ons Genot, 2e Polderweg 5 - 3565 MD Utrecht

19:45 Zaal open

20:00 Algemene Ledenvergadering

1 Opening

2 Mededelingen

3 Verslag Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2014 (download pdf)

4 Jaarrekening 2014 (download xls)
    
5 Statuten (download belangrijkste wijzigingen van de statuten en reglementen, pdf)
    
6 Algemeen Reglement

7 Tuin Reglement

8 Bouw Reglement        
    
9 Commissie Natuurlijk Tuinieren

22:00 Einde

Volgende ALV: donderdag 29 oktober 2015 om 20:00 uur (onder voorbehoud)

Verslag ledenvergadering 2013

Lees het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2013 van 31-10-2103.

Algemene Ledenvergadering herfst 2014

plattegrond onsgenotAlle leden van VTV De Doordouwers worden van harte uitgenodigd op de Algemene Ledenvergadering.

Donderdag 30 oktober van 20.00 tot 22.00 uur

In de kantine van Volkstuinvereniging Ons Genot, 2e Polderweg 5, 3565 MD Utrecht.

Op de agenda staan onder meer:

Download de agenda.

Verslag ledenvergadering 2012

Lees het verslag van de Algemene Ledenvergadering op 24 mei 2012.

Verslag Ledenvergadering 2012

Page 1 of 2